12 Veeltermen
12. Veeltermen
Wat valt te leren?
Sommen  als 3 +2 + 1    6 – 1 – 3    4 + 2 – 3 oplossen. Voorstelling: dubbele pijlnotatie


graphic
Verloop
We zien een spookwolk en een som bv. 4 + 3  + 2
Eerst komen er 3 en daarna  2 kwikkies bij.
De som is onzichtbaar.
Hoeveel kwikkies in de wolk op het einde?
Bij min springen valscherm- kwikkies uit de wolk
We kunnen ook EERST  de som invullen, zonder de simulatie. Die wordt dan als controle uitgevoerd.
Gradatie : type van veeltermen
Opgaven 1, 3 en 5 : a + b +c
Opgaven 2, 4 en 6: a- b- c
Opgaven 7 tot 10: a + b – c en/of
 a – b + c
Scoreverloop
Onmiddellijk juist: groene pijl
Juist bij herkansing: gele pijl
Dubbele fout: rode pijl