8 Mix
8. Mix

Wat valt te leren?
Optellingen en aftrekkingen oplossen .
graphic
Verloop
We zien een wolk met bv. 6 kwikkies.
Eronder een som (plus of min).
Als we klikken op de pijlknop, zet de wolk zich in beweging. Er stijgen kwikkies van de grond naar de wolk (bij plus) of er springen valschermkwikkies uit de wolk (min).
Gradatie :
Vanaf opgave 6  is de hulpvoorstelling enkel nog zichtbaar bij de herkansing;

Hulp
We kunnen hulp vragen door de wolk te verplaatsen. We kunnen ook onmiddellijkde som invullen.
In dat geval gebeurt de verplaatsing als controle.
Scoreverloop
Onmiddellijk juist: groene pijl
Juist bij herkansing: gele pijl
Dubbele fout: rode pijl