3 Analogie
3. TE +/- E: analogie
Wat valt te leren?   De overeenkomst zien  tussen sommen als 4 + 2 en 14 + 2

Verloop

graphic
We zien links een som < 10 (bv 4 + 2) en een bijbehorende voorstelling (knikkers).
Rechts zien we de verwante som (bv 14 + 2) evenveens met knikkers.
Die tweede som moeten we oplossen.

Instellen moeilijkheidsgraad
Eenvoudig: sommen als 14 + 1     15 – 2
Iets moeilijker: 14 + 3   15 – 5
Lastig:    14 + 6   20 – 8
Mix : alle gevallen  
Gradatie. Hulp
Vanaf opgave 6 verschijnt geen hulpvoostelling meer.

Scoreverloop: Euro
Onmiddellijk juist: je wint 2 euro
Juist bij herkansing: je wint 1 euro
Dubbele fout: je krijgt. enkele een rode fopmunt