't Zelfde maar anders
graphic
In dit traject werken we rond breuken waarvan de teller groter is dan de noemer.
De leerlingen ervaren dat ze deze breuken op twee manieren kunnen noteren: als breuk en als gemengd getal
In scenario 1 hernemen we de zwembadsimulatie. Het zwemmertje blijft nu doorzwemmen.
De beweging wordt synchroon weergegeven op een getallenlijn. Zo zien de leerlingen 'onechte' breuken ontstaan.
Ze zien ook hoe de computer dergelijke breuken herstructureert:   5/4 = 1 en 1/4 of omzet naar een gemengd getal
(OVSG-leerplan)  5 /4 = 1 1/4. Zie basisinstellingen.
In scenario 2 oefenen we de omzetting verder in.
Scenario 3:  gelijknamige breuken optellen en aftrekken:   3/4 + 2/4

Scenario 4:   natuurlijk getal +/- breuk    3 + 1/4    3 - 1/4
In scenario 5 moeten de leerlingen breuken rubriceren in een tempo-spel geïnspireerd op tetris.