26. Getallenlijn II
graphic
Wat valt er te leren?
Onechte breuken situeren op de getallenlijn.
Gradatie en feedback
Opgaven 1 tot 5: de ijking van de getallenlijn stemt overeen met de noemer van de breuk.

graphic
Hulp: de computer geeft een hint om de breuk om te zetten in gemengd getal
Opgaven 6 tot 10: de ijking van de getallenlijn stemt NIET overeen met de noemer van de breuk.
Er moet  eerst vereenvoudigd worden
Voorbeeld: de opgave is toon 10/6. De getallenlijn toont evenwel enkel de derden.
De leerling moet in gedachten de breuk omvormen tot 5/3 en dan tot 1 en 2/3
Hulp: onderstaand bord verschijnt.
graphic
Flash-instructie
De film illustreert hoe breuken worden geplaatst op de getallenlijn.