Voor dummies
* Voor dummies bevat  scenario's rond diverse leerinhouden.
graphic
In dit traject hernemen we een aantal scenario's waarbij de moeilijkheidsgraad een stuk hoger ligt.
1 Getallenlijn. Er wordt nu gewerkt met onechte breuken.

2 Reken slim. Breuken omrekenen door het verband te zien tussen bv. 1/4 van een getal en 1/8 van hetzelfde getal.
3 Afstand. Ook nu werken we met onechte breuken.
4. Stop tijdig. Idem
5. Zwemrace. Interpreteren van breukdiagrammen.
Belangrijk
De scenario's zijn vermoedelijk niet voor alle leerlingen haalbaar.
Leerlingen die het wat lastiger hebben, kunt u wellicht beter nog eens een vroeger scenario (waar ze bv. een gele of rode score haalden) laten hernemen.