11. In het zwembad I
graphic
Als de leerlingen klikken  op START, vertrekt Anke.
Op een bepaald ogenblik wordt het beeld stopgezet.
De leerlingen  moeten de positie van Anke in het bad aangeven door een passende  breuk in te tikken.
Vanaf opgave 6 zijn de cirkels (boeien) die de lengte in gelijke stukken verdelen, onzichtbaar.
De leerlingen kunnen de snelheid van  Anke instellen. Die instelling heeft verder geen invloed op het oefenverloop
.
Wat valt er te leren ?
-    Breuken situeren op een lijn.
FlAsh-instructie
De flash-film brengt de leerlingen in de sfeer van een zwemwedstrijd. Daarbij zien ze hoe de reporter breuken hanteert om de positie van de zwemsters aan te geven. Ze worden uitgenodigd om dit ook eens te proberen.
Tips
Bij dit scenario werd extra zorg besteed aan de uitwerking van de flash-film. Er werd gepoogd die zo realistisch mogelijk te maken. Het is aan te bevelen deze simulatie eens klassikaal door te nemen.