22. Maak gelijkwaardig
graphic
De leerlingen krijgen oefeningen als:
¾ = 9/ .    en    5/10 = ./5
Die moeten ze oplossen zonder hulpvoorstelling.
Ze kunnen wel de ‘zoekregel’ oproepen.
Wat valt er te leren?
  • Gelijkwaardige breuken zoeken.   ¾ = 9/..
Flash-instructie
Via een paar simulaties (taarten, pizza) herneemt de computer nog eens het begrip ‘gelijkwaardige breuken’.
Vervolgens worden twee opgaven als voorbeeld opgelost.
Tips
Merk op dat in de scenario’s 21-22 ook soms in de omgekeerde richting dient gewerkt.
Bv. 8/10 = ./5    Dit is meteen een voorbereiding op scenario29 (vereenvoudigen).