19. Getal +/- breuk
graphic
De leerlingen krijgen 10 opgaven. Er zijn 5 optellingen en 5 aftrekkingen. De leerlingen kunnen een getallenlijn als hulp oproepen.
Daarop wordt de bewerking voorgesteld
Wat valt er te leren?
  • Een breuk optellen bij of aftrekken van een natuurlijk getal.
    Oefeningen als:       4 + 2/3  4-2/3 =
Flash instructie
Computeropa toont twee oplossingsstrategieën om dergelijk  opgaven op te lossen.
Strategie 1 :   4 – 2/3 = 3 en 1/3 = 10/3   (eerst gemengd getal, dan omzetten)
Strategie 2 : 4 = 12/3       12/3-2/3 = 10/3 (getal omzetten naar breuk, gewoon aftrekken)
Tips
- In het programma worden TWEE strategieën voorgesteld. De leerlingen zijn vrij in het kiezen van de methode.
- Indien de leerlingen nog niet leerden gelijknamige breuken aftrekken (onderdeel van strategie 2), kunt u best eerst scenario 24 aanpakken.