24. Maak gelijknamig
graphic
De leerlingen krijgen 10 keer 2 breuken.
Ze moeten die gelijknamig maken.

Bij de opgaven 1 tot 5 krijgen ze als ondersteuning een ‘strategiekaart’ (zie links op het scherm).
Vanaf opgave 6 is die kaart onzichtbaar.
Wat valt er te leren ?
Stambreuken gelijknamig maken
Flash-instructie
De leerlingen krijgen uitvoerige instructie over:
- wat gelijknamige breuken zijn;
- hoe je (stam)breuken gelijknamig maakt. Twee voorbeelden worden exemplarisch uitgewerkt.
De opdracht wordt voorgesteld.
Tips
In Best leuk zo’n breuk 2 beperken we ons tot gelijknamig maken van stambreuken. Ook worden er nog geen bewerkingen aan gekoppeld.