27. Reken slim
graphic
De leerlingen krijgen een strokenschema.
Daarop zijn een stambreuk en een onechte breuk aangeduid.
De leerlingen moeten het schema interpreteren en het rooster aanvullen.
Het is de bedoeling dat ze in de mate van het mogelijk rekenvoordeel toepassen.
Wat valt er te leren?
Opgaven als 5/4 van 60 is…
Ervaren dat je door herstructureren tot gemengd getal zo’n opgave snel kan oplossen.
Flash-instructie
De computer laat zien hoe je  een opgave als 5/4 van 20 op twee manieren kunt oplossen:
* ¼ van 20 is 5,    5/4 = 5 keer 5 = 25
* 5/4 = 1 en ¼      20 + ¼ van 20 = 25
Tips
Het programma suggereert oplossingsmethodes maar legt die niet op.
De leerlingen beslissen vrij welke strategie ze toepassen.
Het is zinvol een leergesprek hierover op te zetten.