3. Herken
graphic

Op het scherm verschijnt een voorstelling van een breuk: een cirkel of een rechthoek die gedeeltelijk is ingekleurd, een lijnstuk, een ‘gauge’....  De leerlingen moeten  de passende breuk inklikken.

Indien ze spontaan  vereenvoudigen (bv. 1/2 i.p.v. 2/4) winnen ze een Superman-S
Foutgerichte feedback. Het programma laat zien welk deel (teller/noemer) van de ingevoerde breuk foutief is.
Wat valt er te leren?
-   Breukenvoorstellingen herkennen.
-   Begrijpen dat je soms meerdere namen kunt geven aan eenzelfde voorstelling. Begrip: gelijkwaardige breuken.
Flash-instructie
De opdracht wordt toegelicht. Er wordt gewezen op het verschijnsel ‘gelijkwaardige breuken’ (2/4 = ½) en op de reactie van het programma indien ze kiezen voor de eenvoudigste vorm (S in de scorestrook)

Tips…
* Laat  enkele leerlingen tijdens of na de oefenreeks  verwoorden wat gelijkwaardige breuken zijn.