Best leuk zo'n breuk 2
Doelgroep
Best leuk zo’n breuk deel 2 werd ontwikkeld ter ondersteuning van het breukenonderwijs in de bovenbouw van de basisschool.
Het pakket omvat 31 oefenscenario’s die aansluiten bij de leerplandoelen rond breuken die in de bovenbouw van het basisonderwijs nagestreefd moeten worden. 
In het 4de leerjaar kan het pakket worden ingezet van september tot juni. 
In de hogere klassen van het basisonderwijs en bij het begin van het secundair onderwijs kan het gebruikt worden als herhaling en/of als remediëring.
Meerwaarde

Best leuk zo’n breuk is veel meer dan een 'drill and practice' programma.
Het biedt een aantal simulaties die toelaten op een totaal nieuwe manier inzichten i.v.m. breuken op te bouwen. In het programma worden diverse schema’s (verdeelschema’s, getallenlijn, strokenschema…) op een manier gehanteerd die op papier en zelfs in de werkelijkheid niet mogelijk is.
Bovendien wordt elk scenario ingeleid door een korte instructieve flash-film.
Daardoor is het mogelijk dit programma reeds vroeg in het leerproces in te schakelen en zo de efficiëntie van de ‘breuklessen’ gevoelig te verhogen.
Eindtermen
ICT

Best leuk zo’n breuk  bevat faciliteiten die toelaten heel gericht te focussen op ICT-competenties i.v.m. zelfstandig leren.
Met het pakket kunt u twee doelen in één keer nastreven:
* efficiëntie verhogen van de breukenlessen;
* geïntegreerd werken aan de eindtermen ICT.