13. Op de getallenlijn I.
graphic
Op het scherm verschijnt  een getallenlijn. Daaronder staat een breuk. De leerlingen moeten  op de getallenlijn precies aangeven waar die breuk gelegen is.
Met de schuifbalk kan een passende verdeling van de getallenlijn worden ingesteld.
Wat valt er te leren?
Breuken situeren op de getallenlijn.
Flash-instructie
De film illustreert hoe breuken worden geplaatst op de getallenlijn.
Gradatie. De ijking van de getallenlijn kan veranderen.
Tips
Laat deze reeks bij voorkeur twee keer na elkaar spelen.
De eerste keer werken de leerlingen met stambreuken, de tweede keer met breuken waarvan de teller > 1.
De link tussen dit scenario en de simulatie in het zwembad is zonder meer duidelijk. De getallenlijn zal nog belangrijker worden als met onechte breuken wordt gewerkt.