17. Schrijf anders
graphic
Opgave 1 tot 5: de leerlingen krijgen een gemengd getal en moeten dit noteren als breuk
Opgave 6 tot 10; de leerlingen krijgen een onechte breuk en moeten die noteren als gemengd getal
5/2 = 2 en 1/2  (OVSG   2 1/2)
Als hulp kan een getallenlijn worden opgevraagd. Daarop wordt ook het juiste antwoord gesitueerd.
Wat valt er te leren?
Breuken waarvan de teller groter is dan de noemer op twee manieren noteren: als (onechte) breuk en als gemengd getal.
Flash-instructie
De film verwijst de zwembad simulatie waar de leerlingen geconfronteerd werden met de dubbele notatie. Via een ander voorbeeld wordt nog eens duidelijk gemaakt dat het gaat om 't zelfde maar anders geschreven'.