7. 2/3 van ...
graphic
* De werkwijze die we aanleerden in scenario wordt ingeoefend. Als hulp kan  het deel-geheel-schema opgeroepen worden.
* Bij dit scenario beslissen de leerlingen of ze een tweede reeks van 10 opgaven willen doornemen. Bij die tweede reeks krijgen ze grotere gehelen:
Bv. reeks 1: 2/3 van 21
      Reeks 2 : 2/3 van 210
Wat valt er te leren vandaag?
Breuk als operator. Oefeningen als:  2/5 van 30 is … Inoefenen
Flash-insructie
De aangeleerde strategie wordt nog eens heropgefrist.
Er wordt gewezen op de mogelijkheid om bij dit scenario 2 reeksen van 10 opgaven te spelen.
Tips
Zien de leerlingen in dat de grootte van het geheel geen invloed heeft op de toe te passen strategie?