2. Teken
graphic
Je krijgt een opdracht. Teken bv. 7/8
Dat doe je door de de drie stappen na elkaar uit te voeren.

Tijdens het tekenen hebben de leerlingen  meer vrijheid dan bij scenario 1.Hoger,Lager.  Zo kunnen ze op hun stappen terugkeren. Op die manier kunnen ze  experimenten met verschillende voorstellingsvormen.
- Als de breuk ‘vereenvoudigbaar’ is (bv. 4/8) en ze ‘slim’ tekenen (verdelen in 2 en 1 stuk inkleuren) krijgen ze als reactie: ‘Dat heb je goed gezien:   4/8 = 1/2’.
Bovendien verschijnt dan een S (slim, super) in de scorestrook
.
Foutgerichte feedback. Bij een fout laat het programma zien welke breuk getekend is. Bij de herkansing wordt die tweede breuk voortdurend aangepast.
Wat valt er te leren?
* Breuken tekenen in drie stappen.. Inoefenen.
* Ervaren  dat je sommige breuken zoals 2/4, 3/6… op een eenvoudiger manier kunt tekenen.
Flash-instructie
De tekenprocedure (3 stappen ) wordt nog eens gedemonstreerd.
De lln.  worden verwittigd dat de computer bij bepaalde tekeningen een ‘Super-Slim’ punt kan toekennen. Er wordt evenwel niet uitgelegd hoe ze zo’n punt kunnen verdienen. Dat moeten ze proberen te achterhalen tijdens de oefenbeurt.
Tips…
* Let tijdens het observeren op de scorestrook. Ga na bij wie al dan niet S-en verschijnen. Controleer ook of alle leerlingen wel degelijk begrepen hebben wat die S eigenlijk betekent.
* Verzamel op het einde van de oefensessie de leerlingen bij de computer van een leerling die S- en heeft . Overloop zijn/haar rapport. Laat zoeken of alle mogelijke S-en gevonden zijn.
* Laat de leerlingen hierna eens breuken tekenen op ‘papier’. Kies voor breuken als 3/7
Ga na welke leerlingen bij zo’n breuk de figuur om het geheel voor te stellen functioneel kiezen. Een cirkel is bij die breuk zeker niet de beste keuze. Het is belangrijk dat leerlingen inzien dat vorm van de figuur die het geheel voorstelt niet wezenlijk is,
Geef ook eens de opdracht om de score 6/12 te laten tekenen. Welke leerlingen zien reeds onmiddellijk dat je dat kan door ½ te tekenen?