14 Afstand I
graphic
Wat valt er te leren?
Breuken omrekenen in lengte:   3/4 van 100 m = 75 m
Flash-instructie
De film geeft info over het verloop van de oefenreeks:
- opgaven 1 tot 5: de leerlingen moeten aangeven hoeveel m  Anke  heeft gezwommen.

- opgaven 6 tot 10: de leerlingen moeten aangeven hoeveel m Anke nog moet zwemmen.
Er wordt ook gewezen op de wijzigingen in de gegevens:
- de afstand kan variëren: 100m   150 m    400m   1km
- de verdeling in boeien