8. Reken slim
graphic
Op het scherm verschijnt een strokenschema. Er zijn drie breuken voorgesteld. Onder het schema staat een rooster. Dat moeten de leerlingen aanvullen.
Bij deze oefenreeks moeten de leerlingen 30 breuken omrekenen.
Wat leer je vandaag?
Rekenvoordeel ontdekken en toepassen bij oefeningen als ¾ van ...
Flash instructie
Vanuit een rekenraadsel worden de leerlingen gewezen op de verwantschap tussen opgaven als ½ van 60 en ¼ van 60.
Vervolgens wordt één opgave exemplarisch opgelost. Daarbij wordt het strokenschema toegelicht.
Tips
In deze reeks gebruiken we voor het eerst het strokenschema. Het schema komt later nog meerdere keren aan bod. Ook de ‘breukentafel’ (scenario 26 en volgende) is er een toepassing van.