18. Breuk +/- breuk
graphic
  • Op het scherm staat een maatbeker afgebeeld. Daarin zit wat vloeistof bv. 1/5 l
  • Naast de beker staat een optelling b.v. 1/5 l + 2/5 l
  • De leerlingen kunnen  de optelling eerst uitvoeren in de maatbeker of onmiddellijk het antwoord intikken.
  • Ze krijgen  eerst vijf optellingen en dan vijf aftrekkingen.
Wat valt er te leren?
  • Gelijknamige breuken optellen en aftrekken.
    Oefeningen als:  2/5 + 1/5    en 3/5 – 1/5
Flash-instructie
Het gebruik van de maatbeker als onderzoeksmiddel wordt toegelicht.
Gradatie
Na drie opgaven verdwijnt de maatbeker.
Tips
In Best leuk zo’n breuk 2 worden slechts een beperkt aantal bewerkingen aangeboden nl.
- gelijknamige breuken optellen en aftrekken;
- Getal +/- getal
Het betreft de leerinhouden die in het vierde leerjaar dienen aangezet.