6. Hoger, lager II
graphic
De leerlingen spelen 10 keer  HOGER LAGER. Na elk spel rekenen ze om hoeveel euro ze hebben verdiend. Als hulp krijgen ze een deel-geheel-schema. Daarop kunnen ze de aangeleerde strategie terugvinden.
Wat valt er te leren?
-     Breuk als operator. Oefeningen als:  2/5 van 100 is …
Flash-instructie
De film demonstreert hoe je 3/5 van 100 omrekent in twee stappen. Daarbij wordt gefocust op de rol van noemer en teller. De werkwijze wordt een tweede keer gedemonstreerd bij ¾ van 60.
Gradatie: vanaf de 6de opgave verschijnt het deel-geheel-schema enkel nog als ze een fout maken.  
Tips
Het deel-geheel-schema komt ook terug in scenario 6. Het is een krachtig hulpmiddel. In het programma ‘De zaak %’ wordt dit schema intens gebruikt om allerlei situaties met % in beeld te brengen. Het loont de moeite de leerlingen vertrouwd te maken met dit schema