4. Bloopers
graphic
Zie scenario 3
Volgende 'ongewone' voorstellingen komen aan bod:
* driedimensionele voorstellingen;
* voorstellingen waarbij de verdeellijntjes ontbreken;
* voorstellingen waarbij de verdeellijntjes onregelmatig getekend zijn.
Wat valt er te leren?
-  Breukenvoorstellingen herkennen.
-  Begrijpen dat  het al dan niet aanwezig zijn van verdeellijntjes niet wezenlijk is voor de naam van een breuk.
Flash-instructie
De opdracht wordt toegelicht. Er wordt gewaarschuwd voor enkele ‘misleidende’ elementen in de voorstellingen.
Tips…
* Ga na welke leerlingen problemen hebben met de afwijkende voorstellingen.
* Leerlingen die snel klaar zijn, kun je hierna scenario 9 laten spelen.