21. Breukentafel II
graphic
De leerlingen krijgen een breuk als vergelijkingsopgave bv. 4/7 > 5/.
Met behulp van de breukentafel zoeken ze een passende breuk.
De keuze is deze keer uiteraard niet vrij.

Indien het een 'evenveel'-opgave betreft, zal de computer – via een pijlenschema – de basisregel van het zoeken van gelijkwaardige breuken illustreren. Hij laat zien hoe je teller en noemer met hetzelde getal vermenigvuldigt.
Wat valt er te leren?
  • Breuken vergelijken.     Oefeningen als:  2/5 > 3/.     ¾ = ./8
Flash-instructie
Het gebruik van de breukentafel als onderzoeksmiddel wordt toegelicht.
De computer verwittigt de leerlingen dat de computer hen ‘iets  wil duidelijk maken’, in casu de basisregel (zie hoger)
Tips
Het is belangrijk dat u de leerlingen laat verwoorden wat de computer hen nu precies heeft willen duidelijk maken.