12. Stop tijdig I
graphic
We zijn opnieuw in het zwembad. Deze keer spelen we het omgekeerde. De leerlingen moeten het beeld stilzetten  op het gepaste moment  b.v. als Anke  2/3 van een lengte heeft gezwommen.
Vanaf opgave 6 knipperen de verdeelcirkels.
Je ziet ze soms wel, soms niet.
Wat leren we vandaag?
Breuken situeren op een lijn.
Flash-instructie
De context en de opdracht worden toegelicht.
De leerlingen krijgen instructie over het gebruik van de ‘navigatietoetsen’.
Tips
* De leerlingen zullen dit scenario beslist graag spelen.
Het komt later nog eens terug (zie scenario 29).
* De moeilijkheid wordt mede bepaald door de snelheid van de zwemster.
Hoe hoger  de  snelheid, hoe sneller moet gereageerd worden.