23. Vereenvoudig
graphic
De leerlingen krijgen 10 opgaven. Er verschijnt telkens een breuk die  moet vereenvoudigd worden.
Wat valt er te leren?
Breuken vereenvoudigen.
Flash-instructie
De basisregel wordt toegelicht.