Zwem je een breuk
Leerinhoud: breuk interpreteren als getal. Breuken ordenen op de getallenlijn.
graphic
Scenario's 1 en 2
Via een leuke simulatie ervaren de leerlingen dat je breuken ook kan situeren op een lijn.

In scenario's 3 en 4 gaan we dan breuken ordenen op een getallenlijn.
Bij scenario 5 (Kop van Jut) moeten de leerlingen een lineair voorgetelde breuk omrekenen naar een geldwaarde.