29. Stop tijdig II
graphic
  • De lengte van het bad en de afstand die Anke zwemt zijn gegeven.
    De leerlingen moeten haar op het juiste moment doen stoppen. 
  • Dat doen ze door het verband tussen beide afstanden uit te drukken in een breuk:
    75 m = 3/2 van 50 m
  • Daarna stellen ze de passende verdeling in. Dat doen ze met de up- neer pjltjes rechts van het zwembad.
Wat valt er te leren?
De verhouding tussen twee afstanden uitdrukken in een breuk.
bv. 25 m = 1/2 van 50 m     75 m = 3/2 van 50 m
Flash-instructie
Een voorbeeldoefening en bijpassende oplossingsstrategie  worden toegelicht.
Gradatie
Ook nu kan de lengte van het zwembad veranderen: 50 m, 60 m, 100 m.